Security Audit

Protect is bevoegd om een security audit te doen. We brengen dan alle risico’s in kaart en op basis daarvan stellen we een beveiligingsplan op. Niet alleen beveiligt u op deze manier verantwoord uw bezittingen, maar voldoet u ook aan de eisen die verzekeringsmaatschappijen stellen. Twee vliegen in een klap dus.

Het is mogelijk om het beveilgingsplan wat uit de security audit komt jaarlijks in een quick scan te evalueren. Met het juist bepalen van de perfomance indicatoren wordt een goede basis gelegd voor een structureel goed onderbouwd en werkend beveiligingsplan.

Voorkom risico’s en laat een goed beveiligingsplan opstellen. Neem voor meer informatie over een security audit contact op met Protect via telefoonnummer 013 – 549 94 00 of mail info@protectgroup.nl.